Odporúčiť priateľovi

Rotaflex G039r 100mm 11,76 m2

G039 r Roll Tepelná vodivosť 0,039 (W/mK) Tepelnoizolačné pásy DEKWOOL G035 r Roll su vhodné pre standardtné zatepľovanie konstrukcí stavieb. Materiál má dobru spracovatelnost. Prierezy materiálu po nabytí hrúbky majú dostatočnu pružnost pre umiestnenie do zvislých konstrukcí. Tepelnoizolačné pásy DEKWOOL G039 r Roll su vhodné pro použitie ako tepelná izolacia podlah, stropov a obvodových sten, a ako akusticky tlmiacaí vložka ľahkých montovaných priečok a zavesných podhladov.
f4061-images-max-tp019
Napísané znakov: